REGULAMENTELE MAGAZINULUI ONLINE
MARIBELLA.RO

CUPRINS:

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
 3. CONDIȚII PENTRU CONCLUZIA CONTRACTULUI DE VÂNZARE
 4. METODE ȘI STĂRURI DE PLATĂ PENTRU PRODUS
 5. COST, METODE ȘI DATA LIVRĂRII ȘI RECEPTUL PRODUSULUI
 6. CERINȚE DE PRODUS
 7. Modalități EXTRAJUDICIALE DE EXAMINARE A PLÂNDURILOR ȘI DE INVESTIGARE A RECLAMĂRILOR ȘI REGULE DE ACCES PENTRU ACESTE PROCEDURI
 8. DREPTUL LA RĂDUCERE DE LA UN ACORD (SE APLICĂ LA ACORDURILE DE VÂNZARE CONCLUSE DIN 25 DECEMBRIE 2014)
 9. DISPOZIȚII FINALE
 10. MODEL DE RETRAGARE DIN CONTRACT

Magazinul online https: // maribella.ro / are grijă de drepturile consumatorilor. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt conferite prin Legea drepturilor consumatorului. Dispozițiile contractuale mai puțin favorabile consumatorului decât prevederile Legii drepturilor consumatorului sunt invalide, iar în locul lor se aplică prevederile Legii drepturilor consumatorului. Prin urmare, dispozițiile prezentelor regulamente nu sunt destinate să excludă sau să limiteze drepturile consumatorilor de care beneficiază în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale legii și orice eventuală îndoială ar trebui explicată în favoarea consumatorului. În cazul nerespectării dispozițiilor din prezentele regulamente cu dispozițiile de mai sus, prioritatea este acordată acestor dispoziții și ar trebui aplicată.

1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Magazinul online disponibil pe adresa de internet https: // maribella.ro / este condus de RADOSŁAW GAŁUSZKA, care desfășoară activități comerciale sub denumirea de REXO RADOSŁAW GAŁUSZKA, înscris în Registrul central și informații privind activitatea economică a Republicii Polonia, păstrat de ministrul responsabil cu economia, având: adresa locului a operațiunilor și : ul. Towarowa 26/50 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia, NIP 9372568612 , REGON 243128163 ,adresa de livrare ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polonia, adresa de e-mail: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com. 1.2. Aceste regulamente se adresează atât consumatorilor, cât și antreprenorilor care folosesc Magazinul Online, cu excepția cazului în care o anumită dispoziție a regulamentului prevede altfel și se adresează numai consumatorilor sau antreprenorilor. 1.3. Administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în Magazinul online în legătură cu implementarea prevederilor prezentelor regulamente este Vânzătorul. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri în sfera de aplicare și pe baza bazelor și principiilor indicate în politica de confidențialitate publicată pe site-ul Magazinului Online . Politica de confidențialitate conține în principal reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în Magazinul Online, inclusiv elementele de bază, scopurile și sfera de prelucrare a datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații despre utilizarea cookie-urilor și instrumentelor analitice din Magazinul Online . Utilizarea magazinului online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea de date personale de către Utilizator sau Client utilizând Magazinul Online este voluntară, sub rezerva excepțiilor indicate în politica de confidențialitate (încheierea contractului și a obligațiilor legale ale Vânzătorului). 1.4. definiții:

 • ZIUA MUNCII – o zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor publice.
 • FORMUL DE ÎNREGISTRARE – un formular disponibil în Magazinul online care vă permite să vă creați un Cont.
 • FORMULAR DE COMANDĂ – Serviciu electronic, un formular interactiv disponibil în Magazinul online care permite plasarea unei comenzi, în special prin adăugarea de produse la coșul electronic și determinarea condițiilor contractului de vânzare, inclusiv modalitatea de livrare și de plată.
 • CLIENT – (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, iar în cazurile prevăzute de dispoziții în general aplicabile, de asemenea, o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) persoană juridică; sau (3) o unitate organizatorică fără personalitate juridică, pe care legea o conferă capacității juridice; – cine a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de vânzare cu Vânzătorul.
 • COD CIVIL – Legea Codului Civil din 23 aprilie 1964 (Journal of Laws din 1964 nr. 16, poziția 93, cu modificările ulterioare).
 • CONTABILITATE – Serviciu electronic, marcat cu un nume individual (autentificare) și parolă furnizate de către Beneficiarul Serviciului, un set de resurse din sistemul informatic al Furnizorului de servicii, în care sunt colectate datele furnizate de Beneficiarul Serviciului și informații despre Comenzile sale din Magazinul Online.
 • NEWSLETTER – Serviciu electronic, un serviciu de distribuție electronică furnizat de Furnizorul de servicii prin e-mail, care permite tuturor utilizatorilor de servicii care îl utilizează să primească automat de la Furnizorul de servicii conținut ciclic al edițiilor ulterioare ale buletinului care conține informații despre produse, produse noi și promoții în magazinul online.
 • PRODUS – obiect mobil disponibil în Magazinul online care face obiectul Acordului de vânzare între Client și Vânzător.
 • REGULAMENTE – prezentele reglementări ale magazinului online.
 • MAGAZIN ONLINE – magazinul online al Furnizorului de servicii disponibil la adresa de internet: https: // maribella.ro /.
 • SELLER; PRESTATOR DE SERVICII – RADOSŁAW GAŁUSZKA care conduce o afacere sub denumirea de REXO RADOSŁAW GAŁUSZKA înscrisă în Registrul central și informații privind activitatea economică a Republicii Polonia păstrate de ministrul competent pentru economie, având: adresa locului a operațiunilor și : ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała, Polonia, NIP 9372568612 , REGON 243128163 ,adresa de livrare ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polonia, adresa de e-mail: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com.
 • ACORDUL DE VÂNZARE – un contract de vânzare de produse încheiat sau încheiat între Client și Vânzător prin intermediul magazinului online.
 • SERVICIU ELECTRONIC – un serviciu furnizat electronic de Furnizorul de servicii către Utilizatorul serviciului prin intermediul magazinului online.
 • RECIPIENTUL SERVICIULUI – (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, iar în cazurile prevăzute de dispoziții în general aplicabile, de asemenea, o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) persoană juridică; sau (3) o unitate organizatorică fără personalitate juridică, pe care legea o conferă capacității juridice; – utilizarea sau intenționarea utilizării Serviciului electronic.
 • ACT, DREPTURI CONSUMATORILOR – Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorului (Journal of Laws of 2014, item 827, cu modificările ulterioare)
 • COMANDĂ – Declarația de intenție a Clientului trimisă prin Formularul de comandă și vizând direct încheierea Contractului de vânzare a produselor cu Vânzătorul.

2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
2.1. Următoarele servicii electronice sunt disponibile în Magazinul online: Cont, Formular de comandă și Buletin informativ.

 • Cont – utilizarea Contului este posibilă după finalizarea unui număr de trei pași consecutivi de către Client – (1) completarea Formularului de înregistrare, (2) făcând clic pe câmpul „ Creează cont ” și (3) confirmând dorința de a crea un cont făcând clic pe linkul de confirmare trimis automat pe adresa furnizată e-mail. În formularul de înregistrare, este necesar ca destinatarul să furnizeze următoarele date ale destinatarului: numele și prenumele / numele companiei, adresa (stradă, numărul casei / apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și parola. În cazul Clienților care nu sunt consumatori, este necesar să se furnizeze și numele companiei și numărul de identificare fiscală.
  • Serviciul de cont electronic este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Destinatarul de servicii are opțiunea, în orice moment și fără a da un motiv, de a șterge contul (demisia din Cont), trimițând o solicitare adecvată Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la următoarea adresă: shop@maribella.ro sau în scris la adresa: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała.
 • Formularul de comandă – utilizarea Formularului de comandă începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în e-Cart în Magazinul online. Comanda este plasată în momentul în care Clientul parcurge în total doi pași consecutivi – (1) completarea Formularului de comandă și (2) apăsarea câmpului “Cumpăr și plătesc” de pe site-ul Magazinului online după completarea Formularului de comandă – până la acest moment, este posibil să modificați singur datele introduse (în acest scop, vă rugăm să urmați mesajele afișate și informațiile disponibile pe site-ul Magazinului online). În Formularul de comandă este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date ale Clientului: numele și prenumele/denumirea companiei, adresa (strada, numărul casei/apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și datele referitoare la Contractul de vânzare: Produsul/ produsele, cantitatea de produs/ produse, locul și modalitatea de livrare a produsului/ produselor, modalitatea de plată. Vânzări numai către persoane fizice care nu conduc o întreprindere.
  • Serviciul Formular de Comandă Electronică este furnizat gratuit și are caracter unic și încetează atunci când Comanda este plasată prin intermediul acesteia sau când Clientul încetează să mai plaseze Comanda prin intermediul acesteia.
 • Newsletter – utilizarea Buletinului informativ are loc după furnizarea în fila „Buletin informativ” vizibilă pe adresa de e-mail a magazinului online la care vor fi trimise edițiile ulterioare ale Buletinului informativ și dând clic pe câmpul de acțiune.
  • Serviciul electronic Buletin informativ este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Destinatarul de servicii are opțiunea, în orice moment și fără a da un motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (dezabonare de la Newsletter ), trimițând o solicitare adecvată Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la următoarea adresă: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com sau în scris la adresa: ul.Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia.

2.1.3. Buletin informativ – utilizarea Buletinului informativ are loc după furnizarea în fila „Buletin informativ” vizibilă pe adresa de e-mail a magazinului online la care trebuie trimise edițiile ulterioare ale Buletinului informativ și faceți clic pe câmpul de acțiune. Apoi, trebuie să vă confirmați disponibilitatea de a utiliza Buletinul informativ făcând clic pe linkul primit în mesajul de retur. Prin furnizarea adresei dvs. de e-mail, sunteți de acord cu procesarea adresei dvs. de e-mail în scopul de a trimite informații comerciale și de marketing.

2.1.3.1. Serviciul electronic Buletin informativ este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Destinatarul de servicii are opțiunea, în orice moment și fără a da un motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (dezabonare de la Newsletter ), utilizând linkul trimis într-un e-mail sau trimitând o solicitare adecvată Furnizorului de servicii, în special prin e-mail la următoarea adresă: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com sau în scris la următoarea adresă: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia.

2.2. Cerințe tehnice necesare cooperării cu sistemul TIC utilizat de Furnizorul de servicii: (1) computer, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; (2) acces la poșta electronică; (3) browser Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 sau o versiune ulterioară sau Internet Explorer versiunea 10.0 sau o versiune ulterioară, versiunea Opera 12.0 și o versiune ulterioară, versiunea Google Chrome 23.0. și o versiune superioară, versiunea Safari 5.0 și o versiune ulterioară, versiunea Microsoft Edge 25.10586.0.0 și o versiune ulterioară; (4) rezoluția minimă recomandată a ecranului: 1024 × 768; (5) care permite cookie-urile și asistența Javascript în browserul web .

2.3. Destinatarul de servicii este obligat să utilizeze Magazinul online într-o manieră în concordanță cu legea și cu decența, ținând seama de respectarea drepturilor personale, precum și drepturile de autor și proprietatea intelectuală a Furnizorului de servicii și a terților. Destinatarul este obligat să introducă date în concordanță cu faptele. Beneficiarului de servicii este interzis să furnizeze conținut ilegal.

2.4. Procedura de sesizare:

 • Reclamații legate de furnizarea de servicii electronice de către Furnizorul de servicii și alte reclamații legate de funcționarea Magazinului Online (cu excepția procedurii de reclamație a produsului, care a fost indicată la punctul 6 din regulamente) Beneficiarul poate furniza, de exemplu:
 • în scris la adresa: ul. Grażyńskiego 40 43-300 Bielsko-Biała, Polonia;
 • în format electronic prin e-mail la următoarea adresă: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com.
 • Se recomandă ca destinatarul serviciului în descrierea reclamației: (1) informații și circumstanțe privind obiectul reclamației, în special tipul și data neregulilor; (2) cererea Clientului; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația – acest lucru va facilita și accelera examinarea reclamației de către Furnizorul de servicii. Cerințele date în teza precedentă sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea plângerilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.
 • Furnizorul de servicii răspunde la reclamație imediat, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

3. CONDIȚII PENTRU CONCLUZIA CONTRACTULUI DE VÂNZARE 
3.1. Încheierea Acordului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat Comanda folosind Formularul de comandă în Magazinul online, în conformitate cu punctul 2.1.2 din regulamente. 3.2. Prețul produsului afișat pe site-ul magazinului online este dat în leu românesc și include taxele. Despre prețul total, inclusiv impozitele pe Produs care fac obiectul Comenzii, precum și despre costurile de livrare (inclusiv transportul, livrarea și serviciile poștale) și despre alte costuri, iar când valoarea acestor taxe nu poate fi determinată – obligația de a le plăti, Clientul este informat pe site-ul Magazinului Online la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul dorește să fie obligat prin Contractul de vânzare. 3.3. Procedura de încheiere a unui contract de vânzare în magazinul online utilizând Formularul de comandă.

 • Încheierea Acordului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o comandă în Magazinul online, în conformitate cu punctul 2.1.2 din regulamente.
 • După plasarea Comenzii, Vânzătorul își confirmă imediat primirea și, în același timp, acceptă Comanda pentru executare. Confirmarea primirii Comenzii și acceptarea acesteia pentru implementare are loc prin trimiterea Clientului la un e-mail adecvat la adresa de e-mail a Clientului furnizată în timpul depunerii Comenzii, care conține cel puțin declarația Vânzătorului despre primirea Comenzii și acceptarea acesteia pentru implementare și confirmarea încheierii Contractului de vânzare. Imediat ce Clientul primește e-mailul de mai sus, se încheie un Contract de vânzare între Client și Vânzător.

3.4. Consolidarea, protejarea și punerea la dispoziția Clientului conținutul Contractului de vânzare încheiat se face prin (1) furnizarea prezentelor reglementări pe site-ul Magazinului Online și (2) trimiterea Clientului mesajul de e-mail menționat la lit. 3.3.2. Regulamentele. Conținutul contractului de vânzare este în plus înregistrat și securizat în sistemul IT al magazinului online al vânzătorului.

4. METODE ȘI RĂDURI DE PLATĂ PENTRU PRODUSUL
4.1. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de plată în baza Contractului de vânzare:

 • Plata în numerar la livrare la livrare.
 • Plata în numerar la preluarea personală.
 • Plata prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului.
 • Plăți electronice și plată prin card prin PayU.pl, PayPal.com, Przelewy24.pl – posibilele metode de plată curente sunt specificate pe site-ul magazinului online în fila informații privind metodele de plată și pe site-ul http://www.payu.pl , https://www.paypal.com/pl , http://www.przelewy24.pl/.
  • Decontarea plăților electronice și a cardurilor de plată se efectuează în conformitate cu alegerea Clientului prin serviciile PayU.pl, PayPal.com, Przelewy24.pl. Plățile electronice și cardurile de plată sunt gestionate de:
   • pl – compania PayU SA cu sediul social în Poznań (adresa sediului social: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul Curții Naționale sub numărul 0000274399, dosarele de înregistrare păstrate de Judecătoria Poznań – Nowe Miasto și Wilda din Poznań, capital social în valoare de 4.000.000 PLN plătit integral, NIP: 779-23-08-495.
   • com – compania PayPal (Europa) Sa rl . & Cie , SCA, etajul 5 22-24 Boulevard Royal , L-2449, Luxemburg .
   • pl – compania PayPro SA Agent de decontare cu sediul social la Poznań (adresa sediului social: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul Curții Naționale păstrat de Tribunalul District Poznań – Nowe Miasto și Wilda din Poznań, VIII Departamentul Economic al Naționalului Registrul instanței sub numărul KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.2. Termen de plată:

 • Dacă Clientul alege plata prin transfer bancar, plata electronică sau plata cu card de credit, Clientul este obligat să efectueze plata în termen de 7 zile calendaristice de la data Contractului de Vânzare.
 • Dacă Clientul alege numerar la livrare la livrare sau numerar la livrare, Clientul este obligat să efectueze plata la livrare.

5. COST, METODE ȘI DEPARARE PENTRU LIVRARE ȘI RECEPTARE A PRODUSULUI
5.1. Livrarea produselor este disponibilă în România. 5.2. Livrarea Produsului către Client este plătibilă, cu excepția cazului în care Acordul de vânzare prevede altfel. Costurile de livrare a produselor (inclusiv taxele pentru transport, livrare și servicii poștale) sunt indicate clientului pe site-ul magazinului online, în fila cu informații cu privire la costurile de livrare și la plasarea comenzii, inclusiv atunci când Clientul dorește să fie obligat prin Contractul de vânzare. 5.2.1 Livrarea gratuită se aplică din suma stabilită pe site-ul magazinului numai pentru comenzile plătite în avans. 5.2.2 Comenzile telefonice sunt trimise și procesate numai la livrare (Cash on Delivery – Pocztex48). 5.3. Colectarea personală a Produsului de către Client este gratuită. 5.4. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de livrare sau colectare a Produsului:

 • Livrare prin poștă.
 • Livrare prin curier, numerar la livrare .
 • Livrare Paczkomaty .
 • Pickup personal disponibil la adresa: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polonia – în zilele lucrătoare după ce a convenit data cu Vânzătorul.

5.5. Termenul de livrare a Produsului către Client este de maximum 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care este specificată o dată diferită în descrierea Produsului sau la plasarea Comenzii. În cazul Produselor cu date de livrare diferite, data de livrare este cea mai lungă dată. Pentru comenzile de precomandă , timpul de livrare este acordat pentru fiecare produs. Este posibil ca termenul să fie amânat, care va fi notificat imediat clientului prin e-mail, telefon sau SMS la numărul prevăzut în comandă. În absența bunurilor comandate de client, biroul de servicii pentru clienți va contacta clientul pentru a schimba produsul selectat sau a restitui banii în contul specificat de acesta. Începutul perioadei de livrare a Produsului către Client contează după cum urmează:
• Dacă Clientul alege metoda de plată prin transfer bancar, plată electronică sau card de plată – de la data creditării contului bancar sau a contului de decontare al Vânzătorului.
• Dacă Clientul alege metoda de plată în numerar la livrare – de la data Contractului de Vânzare.

5.6. Disponibilitatea produsului pentru colectare de către Client – dacă Clientul alege să colecteze Produsul în persoană, Produsul va fi gata de colectare de către Client în termen de 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care este specificată o dată diferită în descrierea Produsului sau la plasarea Comenzii. În cazul Produselor cu date de pregătire diferite, data de pregătire pentru primire este cea mai lungă dată. Pentru comenzile de precomandă , timpul de livrare este acordat pentru fiecare produs. Este posibil ca termenul să fie amânat, care va fi notificat imediat clientului prin e-mail, telefon sau SMS la numărul prevăzut în comandă. În absența bunurilor comandate de client, biroul de servicii pentru clienți va contacta clientul pentru a schimba produsul selectat sau a restitui banii în contul specificat de acesta. Vânzătorul va fi informat în plus de Vânzător cu privire la disponibilitatea Produsului pentru colectare. Începutul pregătirii Produsului pentru colectare de către Client contează astfel: • Dacă Clientul alege metoda de plată prin transfer bancar, plată electronică sau card de plată – de la data creditării contului bancar sau a contului de decontare al Vânzătorului. • Dacă Clientul alege metoda numerarului la livrare – de la data Contractului de Vânzare.

6. RECLAMĂRILE PRODUSELOR 
6.1. Baza și domeniul de aplicare al răspunderii Vânzătorului față de Client, în cazul în care Produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garanție) sunt stabilite în legislația generală aplicabilă, în special în Codul civil (în special la articolele 556-576 din Codul civil). Pentru Acordurile de vânzare încheiate până la 24 decembrie 2014, baza și sfera de răspundere a Vânzătorului față de Clientul care este o persoană fizică care achiziționează Produsul în scopuri care nu au legătură cu activitatea profesională sau de afaceri, din cauza nerespectării Produsului cu Acordul de vânzare sunt definite prin legea generală aplicabilă, în special prin lege din 27 iulie 2002 privind condițiile speciale pentru vânzarea bunurilor de consum și pentru modificarea Codului civil (Jurnalul de legi 2002 nr. 141, articolul 1176, cu modificările ulterioare). 6.2. Vânzătorul este obligat să furnizeze Clientului un Produs fără defecte. Informații detaliate despre răspunderea Vânzătorului din cauza unui defect de Produs și drepturile Clientului sunt stabilite pe site-ul Magazinului Online din fila Informații despre reclamații. 6.3. Clientul poate depune reclamația, de exemplu:

 • în scris la adresa: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia;
 • în format electronic prin e-mail la următoarea adresă: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com

6.4. Se recomandă ca clientul să furnizeze în descrierea reclamației: (1) informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data defectului; (2) să solicite modul în care produsul este în conformitate cu Acordul de vânzare sau o declarație privind reducerea prețurilor sau retragerea din Acordul de vânzare; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația – acest lucru va facilita și accelera examinarea reclamației de către Vânzător. Cerințele date în teza precedentă sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea plângerilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației. 6.5. Vânzătorul va răspunde imediat la reclamația Clientului, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii acestuia. Dacă Clientul care este consumator a cerut înlocuirea articolului sau înlăturarea defectului sau a făcut o declarație cu privire la reducerea prețului, specificând suma cu care prețul urmează a fi redus, iar Vânzătorul nu a răspuns la această solicitare în termen de 14 zile calendaristice, se consideră că solicitarea a fost justificată . 6.6. Clientul care își exercită drepturile de garanție este obligat să livreze produsul defect la următoarea adresă: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia. În cazul unui Client care este consumator, costul de livrare al Produsului va fi suportat de Vânzător, în cazul unui Client care nu este un consumator, costul de livrare va fi suportat de Client. Dacă, din cauza tipului de Produs sau a modului în care a fost instalat, livrarea Produsului de către Client ar fi excesiv de dificilă, Clientul este obligat să pună Produsul la dispoziția Vânzătorului la locul unde se află Produsul.

7. METODE EXTRAJUDICIALE DE EXAMINARE A RECLAMĂRILOR ȘI DE INVESTIGARE A RECLAMĂRILOR ȘI REGULI DE ACCES PENTRU ACESTE PROCEDURI
7.1. Informații detaliate despre posibilitatea pentru Clientul care este consumator să utilizeze mijloace extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și remedierii, precum și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Oficiului Concurenței și Protecției Consumatorilor la adresa: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 7.2. Există, de asemenea, un punct de contact la președintele Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl sau în scris: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varșovia.), A cărei sarcină este printre altele, acordarea de asistență consumatorilor în probleme legate de soluționarea în afara instanței a litigiilor consumatorilor. 7.3. Consumatorul are următoarele exemple de posibilități de a utiliza metode extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de reparație: (1) o cerere de soluționare a unui litigiu la o instanță de consum permanent amiabilă (mai multe informații la: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) o cerere de soluționare extrajudiciară a litigiului către inspectorul de voievodat al Inspecției Comerțului (mai multe informații pe site-ul inspectorului competent pentru locul de desfășurare a vânzătorului); și (3) asistența avocatului de avocatură sau a organizației sociale a consumatorului (municipal), a cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (inclusiv Federația consumatorilor, Asociația consumatorilor polonezi). Consultanța este oferită, printre altele, prin e-mail la adresa atady@dlakonsumentow.pl și la numărul de asistență pentru consumatori numărul 801 440 220 (linia telefonică deschisă în zilele de afaceri între orele 8:00 și 18:00, taxa de conectare conform tarifului operatorului). 7.4. La http://ec.europa.eu/consumers/odr există o platformă pentru soluționarea disputelor online între consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR este un site web interactiv și multilingv, cu un singur ghișeu pentru consumatori și antreprenori care solicită soluționarea în afara instanței a unei dispute privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare online sau un contract de servicii (mai multe informații pe site-ul platformei sau la site-ul Oficiului Concurenței și Protecției Consumatorilor : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. DREPTUL LA RĂDUCERE DE LA UN ACORD (SE APLICĂ LA ACORDURILE DE VÂNZARE CONCLUSE DIN 25 DECEMBRIE 2014) 
8.1. Un consumator care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile calendaristice, să se retragă din acesta fără a da un motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la lit. 8.8 din regulamente. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acesteia. Se poate face o declarație de retragere, de exemplu:

 • în scris la adresa: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia;
 • în format electronic prin e-mail la următoarea adresă: shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com

8.2. Un formular exemplar de retragere a modelului este prevăzut în anexa 2 la Legea privind drepturile consumatorului și este disponibil suplimentar în secțiunea 11 din regulamente și pe site-ul magazinului online din fila cu privire la retragerea din contract. Consumatorul poate utiliza formularul de șablon, dar nu este obligatoriu. 8.3. Termenul limită pentru retragerea din contract începe:

 • pentru contractul în baza căruia Vânzătorul emite Produsul, fiind obligat să-și transfere proprietatea (de exemplu, Contractul de vânzare) – de la luarea în posesie a Produsului de către consumator sau de o terță parte indicată de acesta, altul decât transportatorul, și în cazul unui contract care: (1) include multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – de la luarea în posesie a ultimului Produs, lot sau parte sau (2) constau în livrarea regulată a Produselor pentru o perioadă determinată – de la deținerea primului Produs;
 • pentru alte contracte – de la data contractului.

8.4. În cazul retragerii dintr-un contract la distanță, contractul este considerat nul. 8.5. Vânzătorul este obligat să efectueze imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației de retragere din contract a consumatorului, să returneze consumatorului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului (cu excepția costurilor suplimentare care decurg din metoda de livrare aleasă de consumator, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare regulată disponibilă în magazinul online). Vânzătorul rambursează plata folosind aceeași metodă de plată ca și consumatorul, cu excepția cazului în care consumatorul a acceptat expres o metodă diferită de rambursare care nu implică niciun cost pentru el. Dacă Vânzătorul nu s-a oferit să colecteze Produsul de la consumator însuși, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la consumator până când nu primește Produsul înapoi sau consumatorul dovedește returnarea acestuia, în funcție de evenimentul care are loc mai întâi. 8.6. Consumatorul este obligat să transmită imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice din ziua în care s-a retras din contract, să returneze Produsul către Vânzător sau să îl predea unei persoane autorizate de către Vânzător să colecteze, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să colecteze produsul însuși. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați Produsul înainte de expirarea acestuia. Consumatorul poate returna Produsul la următoarea adresă: ul. Grażyńskiego 40 , 43-300 Bielsko-Biała, Polonia. 8.7. Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii Produsului ca urmare a utilizării sale într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. 8.8. Costurile posibile legate de retragerea consumatorului din contract, pe care consumatorul este obligat să le suporte:

 • Dacă consumatorul a ales o metodă de livrare a Produsului, în afară de cea mai ieftină metodă de livrare regulată disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să restituie costurile suplimentare suportate de consumator.
 • Consumatorul suportă costul direct al returnării Produsului.
 • În cazul unui produs care este un serviciu, a cărui performanță – la solicitarea expresă a consumatorului – a început înainte de termenul de retragere din contract, consumatorul care își exercită dreptul de a se retrage din contract după ce a făcut o astfel de solicitare, este obligat să plătească serviciile îndeplinite până la retragerea din contract. Valoarea plății este calculată proporțional cu domeniul de aplicare al serviciului prestat, ținând cont de prețul sau remunerația convenită în contract. Dacă prețul sau remunerația este excesivă, baza pentru calcularea acestei sume este valoarea de piață a serviciului furnizat.

8.9. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu are dreptul la consumator pentru contracte:

 • (1) pentru furnizarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea serviciului că, după executarea serviciului de către Vânzător, va pierde dreptul de a se retrage din contract; (2) în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora vânzătorul nu deține controlul și care pot apărea înainte de termenul de retragere din contract; (3) în care obiectul serviciului este un produs care nu este prefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (4) în care obiectul serviciului este un Produs care se deteriorează rapid sau are o durată scurtă de valabilitate; (5) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil cu alte lucruri; (7) în care obiectul serviciului sunt băuturile alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea Acordului de vânzare și a cărui livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile de pe piața asupra căreia Vânzătorul nu are control; (8) în care consumatorul a cerut în mod expres ca Vânzătorul să-l viziteze pentru reparații sau întreținere urgentă; în cazul în care Vânzătorul oferă servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de consumator, sau furnizează Produse, altele decât piese de schimb necesare pentru efectuarea reparației sau întreținerii, consumatorul are dreptul să se retragă din contract pentru servicii sau produse suplimentare; (9) în care obiectul serviciului sunt înregistrări audio sau vizuale sau programe de calculator livrate într-un pachet sigilat, dacă pachetul a fost deschis după livrare; (10) pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament; (11) încheiat prin licitație publică; (12) pentru furnizarea de servicii de cazare, altele decât în ​​scopuri rezidențiale, transportul de mărfuri, închiriere de mașini, catering, servicii de agrement, divertisment, evenimente sportive sau culturale, în cazul în care contractul indică ziua sau perioada prestării serviciului; (13) pentru furnizarea de conținut digital care nu este salvat pe un suport tangibil, dacă prestarea serviciului a început cu acordul expres al consumatorului înainte de termenul de retragere din contract și după informarea acestuia de către Vânzător despre pierderea dreptului de retragere din contract.

 

9. DISPOZIȚII FINALE
9.1. Contractele încheiate prin intermediul magazinului online sunt încheiate în limba română. 9.2. Modificarea regulamentelor:

 • Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica regulamentul din motive importante, adică modificări aduse legii; modificări ale metodelor de plată și livrare – în măsura în care aceste modificări afectează punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament.
 • În cazul încheierii de contracte continue în conformitate cu prezentele reglementări (de exemplu, furnizarea de servicii electronice – cont), reglementările modificate vor lega Beneficiarul serviciului, dacă cerințele specificate la art. 384 și 384 [1] din Codul civil, adică Clientul a fost notificat în mod corespunzător cu privire la modificările și nu a reziliat contractul în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care o modificare a regulamentelor ar duce la introducerea unor noi taxe sau la majorarea taxelor existente, Clientul care este consumator are dreptul să se retragă din contract.
 • În cazul încheierii de contracte, altele decât contracte continue, în conformitate cu prezentele reglementări (de exemplu, acordul de vânzare), modificările la regulamente nu vor afecta în niciun fel drepturile dobândite ale beneficiarilor / clienților de servicii care sunt consumatori înainte de data intrării în vigoare a modificărilor la regulamente, în special modificările la regulamente. impact asupra Comenzilor deja plasate sau depuse și a Acordurilor de vânzare încheiate, implementate sau executate.

9.3. Dreptul de a dispune de mărfuri este transferat atunci când cumpărătorul primește mărfurile de la curier (transportator). 9.4. Cumpărătorul solicită ca FV să fie emis, corectat la FV în format electronic și trimis electronic. 9.5. În problemele care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, se aplică dispoziții generale ale legislației poloneze, în special: Codul civil; Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Journal of Laws 2002 nr. 144, articolul 1204, cu modificările ulterioare); pentru Acordurile de vânzare încheiate până la 24 decembrie 2014 cu clienții consumatori – prevederile Legii privind protecția drepturilor consumatorului și răspunderea pentru daunele cauzate de un produs periculos din 2 martie 2000 (Journal of Laws 2000 nr. 22, pct. 271 din cu modificările ulterioare) și Legea privind condițiile specifice de vânzare a consumatorilor și modificarea Codului civil din 27 iulie 2002 (Journal of Laws 2002 nr. 141, articolul 1176, cu modificările ulterioare); pentru Acordurile de vânzare încheiate din 25 decembrie 2014 cu clienții consumatori – prevederile Legii privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (Journal of Laws of 2014, item 827, cu modificările ulterioare); și alte dispoziții relevante din legea aplicabilă.

10. MODUL FORMULAR DE RETRAGARE A CONTRACTULUI
(ANEXA NUMĂRUL 2 LA ACTUL DREPTURILOR CONSUMATORILOR)

Formular de retragere a modelului
(acest formular trebuie completat și returnat doar dacă doriți să vă retrageți din contract)

– Destinatar: REXO RADOSŁAW GAŁUSZKA ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polonia,  maribella.ro, shop@maribella.ro, timetradepl@gmail.com

– I / Noi ( *) prin prezenta cu care / de a informa (*) meu / retragerea noastră din contractul de vânzare a următoarelor lucruri (*) contract de furnizare a următoarelor elemente (*) contract de muncă care constă în efectuarea următoarele lucruri (*) / prestarea următoarelor servicii (*)

– Data încheierii contractului ( *) / primirea (*)

– numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai dacă formularul este trimis pe hârtie)

– Data

(*) Ștergeți după caz.

11. CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII DE FACTURARE ÎN FORMA ELECTRONICĂ 

Fiecare client care achiziționează produsele oferite acceptă emiterea și expedierea de către Vânzător a facturilor și facturilor corective în formă electronică în conformitate cu art. 106n alin 1 din Legea din 11 martie 2004 privind impozitul pe bunuri și servicii ( adică , Journal of Laws din 2016, punctul 710, cu modificările ulterioare ). Prin furnizarea unei adrese de e-mail, acceptați primirea facturii în format electronic. Facturile sunt trimise la adresa de e-mail atunci când clientul primește pachetul de la curier. Facturile nu necesită ștampilă sau semnătură. Facturile de corectare sunt trimise electronic și necesită confirmarea primirii de la cumpărător.

Vânzare numai către persoane fizice care nu desfășoară activitate de afaceri.